Forsiden

Medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut:
Formand, Lucia Møller-Grønvold
Næstformand, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (mødte ikke op)
Medlem, Jørgen Jakobsen
Medlem, Jakob Thorsen
Medlem, Hermann Hegelund

Peter-Angunnguaq deltog ikke på mødet. Han mødte ikke op.