Forside

Medlemmer:
Jutho Wilche – Formand
Gorm Geisler Vold – Næstformand
Jonas Lundsgaard Nilsson
Finn Meinel
Elias Nielsen
Jette Brandt
Liv Molich
Inge Marie Jensen Rosing
Nivi Christensen
Jon Wilche
 
 

Mødedeltagere: 
Jutho Wilche – Formand
Gorm Geisler Vold – Næstformand
Jonas Lundsgaard Nilsson
Elias Nielsen
Jette Brandt
Liv Molich
Inge Marie Jensen Rosing
Nivi Christensen
Jon Wilche
Aviaq Møller – Suppleant. 

– Finn Mienel – ikke tilstede.