Forsamlingshuset i Sermiligaaq

Indstillingen godkendes.