Forretningsorden for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Orientering taget til efterretning.