Forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv

Orientering taget til efterretning.