Forretningsorden for Udvalg for Økonomi og Erhverv

Indstillingen godkendes.