Forretningsorden for Udvalg for Børn og Skole

Orientering taget til efterretning.