Forretningsorden for Udvalg for Børn og Familie

Orientering taget til efterretning.