Forretningsorden for Udvalg for Børn og Familie

Indstillingen godkendes.