Forretningsorden for Udvalg for Anlæg og Miljø

Orientering taget til efterretning.