Forretningsorden for Udvalg for Anlæg og Miljø

Instillingerne godkendes.