Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen godkender forretningsordenen og giver ligeledes borgmesteren mandat til at tilpasse forretningsordenen efter styrelsesvedtægten.