Forretningsorden for Bygdebestyrelser

Kommunalbestyrelsen godkender forretningsordenen.