Forretningsorden for Bygdebestyrelser

Indstillingen godkendes.