Forlag fra Laura ang. flytning af lænkede hunde ved elven i Kuummiit

Indstillingen godkendes.

Laura opfordres til at sende sit forslag til bygdebestyrelsen, samt fremsende yderligere oplysning og evt. billeder til direktøren.