Forhandling om overtagelse af driften af selvstyreejede døgninstitutioner

Indstillingen sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv.