Fordeling af Tasiilaq Lokaludvalgs puljemidler 2021

Indstillingen godkendes.