Fordeling af puljemidler 2020

Indstillingen godkendes.