Fordeling af Paamiut Lokaludvalgs puljemidler 2021

Indstillingen godkendes.