Fordeling af Nuuk Lokaludvalgs puljemidler 2021

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: Redegørelse af Lokaludvalgets forretningsgang/arbejdsgang ønkes.