Forbedring af rammevilkår indenfor turisme

Indstillingen godkendes.