For langsommelig sagsbehandling i forhold til henvendelser om plejebørn. Sagsbehandlingen bør være mere smidig og effektiv

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.