Filmværkstedet

Indstillingen afvises.

Model 2 med to års varighed (til 2023) anbefales, og skal indarbejdes til budgetforslag 2022. Herefter ønskes det at det genoptages til politisk drøftelse.