Fælles Kommunal Affaldsløsning

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

– I indstillingerne skal det også nævnes, at der skal afsættes 10. mio. kr. til området, og

– Siumut ønsker, at medlemmerne skal orienteres løbende.