Fælles Kommunal Affaldsløsning

Indstillingen godkendes.