Evt.

Udvalget vedtog en julefrokost – Rasmus arbejder med det.