Evt.

Det blev besluttet at hyre en musiker til lørdagens arrangement. Naleraq sender en reminder ud til udvalget.

Ari rejste spørgsmål om at deltage i kulturnatten sammen i lokaludvalget. Der var tilslutning til at drøfte det på næste møde. Ari og Finn ser på mulighederne.

Finn fremlagde en ide om at bygge shelters i gåafstand fra Nuuk, der var generel god stemning omkring ideen.

Poul informerede om at han skal mødes med borgmesteren, og udbad sig input fra udvalget.