Evt.

Henrik Rachlev (IA): Mht. indkaldelse af suppleanter. En dag før er for kort tids svar tid for en suppleant.