Evt.

Justus (D): Fremadrettet skal der sikres, at udvalgsmedlemmerne modtager alt materiale i papirform.

Mala (S): I forhold til at corona er kommet til landet. Borgerne venter udenfor kommunens bygninger, da de ikke må komme ind oga. restriktionerne. Han mener, der skal sættes nogle læbåse op.