Evt.

– Orientering om hvordan sagen om flytningen af tilbudene til de ældre fra aktivitetscentrerne er foregået