Evt.

Rolf Pike:

De ældre med egen bolig mangler snerydning ved deres indgange