Evt.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S): har et ønske om, at der til næste møde  bliver drøftet Iserits ydelser. Derudover blev der spurgt ind til tomme bygninger i Kapisillit. 

Justus Hansen (D): Der kan ikke drøftes ting under eventuelt og der opfordres til at sende en mail med specifikke spørgsmål mm. til borgmesteren.

Mala Høy Kuko (S): har et ønske om, at der fremsendes en mail til udvalget fra Forvaltning for Anlæg og Miljø med status på ungdomsboligbyggeriprojekteri Tasiilaq.