Evt.

<p>Intet under eventuelt.</p>

Laura Taunâjik (S): Grundet de tekniske udfordringer vi ofte har på østkysten, ønskes der at dagsorden udsendes på mail, samtidig med at dagsorden frigives.

Ønsker at udvalgsrejsen til Paamiut ultimo august rykkes af personlige årsager.

Tak for godt samarbejde på tværs af partifarver og tak til ny formand samt den gamle for godt arbejde. God jul og godt nytår til alle.

Mala Høy-Kúko (S): Ønsker status på afslåede indstillinger/forslag fra sidste Kommunalbestyrelsesmøde.

Harald Bianco (IA): Tak for året og samarbejde uden for partifarverne og dejligt med repræsentanter fra Tasiilaq i alle udvalgene.

Jeg ønsker jer det bedste fremover, god jul og godt nytår.

Justus Hansen (D): Det er vigtigt at koncentrere sig om hele kommunen, men synes vi har godt samarbejde herom.

Personligt vil jeg arbejde på, at kunne svare her og nu på diverse spørgsmål og være bedre til at give info.

Tak til forvaltningen for at være åbne og godt samarbejde.

God jul og godt nytår.