Evt.

Peter Davidsen (S): brugere af Pilutaq, mangler svar på henvendelser addreseret kommunen, og ønsker at brugerne bliver besvaret.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S): viderebringer de ældres ønsker om, at kommunen skal blive bedre til at lytte, og afholde møder med de ældre. Dette blev udtrykt i forbindelsen med afholdelse af borgermøde, med de folkevalgte.