Evt.

Udvalget drøftede programmet for deres næste udvalgsrejse, som går til Alaska.