Evt.

Michael Rosing (SAM): Som foreslået på sidste udvalgsmøde har vi set på muligheden for en udvalgsrejse til Island i løbet af oktober. Vi har besluttet, at temaet skal være todelt, således at vi både skal se på sundhedsfremmende tiltag på børne- og skoleområdet og på undervisning i Island, herunder hvordan de arbejder med fjernundervisning og med at få de unge videre på uddannelser efter folkeskolen. Vi går efter datoerne d. 17.-24. oktober, så I kan allerede nu sætte et kryds i kalenderen. Hvis udvalgsmedlemmerne har ønsker til udvalgsrejsen, kan de kontakte udvalgssekretæren.

Hans Jukku Noahsen (IA): Spørgsmål ang. allerede eksisterende forslag til Kommunalbestyrelsen. Bl.a. gartneri i Kapisillit, klub i Qinngorput, musiklokaler, udendørs kulturarrangementer

Henrik Rachlev (IA): Der mangler aktiviteter ude i det fri for børn, forebyggelsesmuligheder, foreningslivet, idrætslivet.