Evt.

Thiiooq Knudsen (S): Der sker ret meget hærværk rundt omkring i byerne. Jeg mener, det er en opgave, der skal løftes af både skoler og forældre.