Evt.

Henrik (IA): De unge i Paamiut mangler et sted at være om aftenen. Det er vigtigt at være opmærksom på det, da der er stort fokus på det fra forældrenes side, men vi fra kommunens side skal have fokus på dem via fritidstilbud fx klub. Vi skal give tilbud til mere spændende fritidsaktiviteter. Vi får ofte henvendelser fra båd eforældre og ung eom manglende fritidstilbud – også fordi det ikke er passende at klubben eller fritidstilbuddet ikke har åbent i weekeden. Jeg synes vi skal finde en løsning. 

Storm (IA): Er meget positiv omkrin gåbningen af en allergivenlig institution. Det er rigtig godt, da der er så mange, der har allergier.

Michael (Sam): Udvalgsrejsen udskydes på ubestemt tid, da smittetrykket i DK er for højt.