Evt.

<p>Ingen</p>

Asii Chemnitz Narup (IA) orienterer, at der på grund af beskyldninger under valgkampen mod at borgmesteren har misinformeret Kommunalbestyrelsen om Siorarsiorfik, er tilsynet sat til at undersøge sagen. Tilsynets jurister har bedt kommunen om redegørelse med frist d. 15. maj. Redegørelsen vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen til orientering. Tilsynets afgørelse vil ligeledes blive fremlagt til Kommunalbestyrelsen når den foreligger.