Evt.

Peter Davidsen (S): efterspørger status for Kommission for fiskeri.

Thiiooq Knudsen (S): Bringer hilsner videre fra Utoqqaat Nipaata Kattuffia, som havde generalforsamling i Paamiut, hvor medlemmet var inviteret.

Asii Chemnitz- Narup (IA): Orienterer om at Direktør for Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har opsagt sin stilling og har sidste arbejdsdag den 31. september. Grethe Nielsen har fået job i Tønder Kommune.

Charlotte Ludvigsen (IA): Takker Grethe Nielsen for hendes indsats og bringer sin hilsen til hende.