Evt.

Henrik Rachlev (IA): Informerer om en henvendelse angående en fond, oprettet af Fanger og Fiskerforeningen i Paamiut.