Evt.

Mala Høy Kúko (S):

I forhold til at fiskere og fangere fra Kummiit mangler svar på henvendelse omhandlende problemer med hajer. Der ønskes svar herpå, nu her mere end 100 dage efter henvendelsen.

Ponton broer i Tasiilaq?

Udgravning af havnen i Tasiilaq?

Asii C. Narup: send disse forespørgsler til admininastratione så alle kan få glæde af svaret.

Thiioq Knudsen (S):

Ved vedtagelse af lufthavnspakke foran Inatsisartut, kom der pølser foran NC, arangeret af Kommunen. Denne fejring burde ske i alle Kommuneqarfik Sermersooqs byer.

Peter Davidsen (S):

Der er ønsket oprydning af Nuuk fjorden, og sidst da WWF var her og gik igang med arbejde var det mangelfuldt. Denne promovering kan ikke bruges – fjorden skal renses. Diverse fisk og fangere foreninger kan hjælpe med rette værktøjer til dette arbejde og generelt samarbejde hertil.

Der er oprettet en arbejdsgruppe for fiske og fangere, men os folkevalgte forsømmes og får ikke svar, når vi forsøgert at kommunikere med administartionen.

Taksigelse: Tak for samarbejdet alle partier rundt, og sammen for en bedre kommunen og især ifht. lufthavnsprojektet.

Ane Egede Mathæussen (S):

Efterlyser svar på henvendelse om snerydning.

Charlotte Ludvigsen (IA):

Taksigelse til alle jer medlemmer og borgmesteren for at løfte i flok, og til vores nye direktør i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked Isak Kleist Nielsen. Samt god jul og godt nytår og tak til alle.

Laura Táunâjik (S):

Ønsker en status på henvendelse vedrørende flytning af salg af alkohol i Tasiilaq.

Tak for året som er gået og godt samarbejde, samt god jul og godt nytår

Randi Vestergaaard Evaldsen (D):

Taksigelse på vegne af Justus Hansen, tak til alle partier for samarbejde og at prioritere uden skelnen til partifarver. tak til administrationen, og tolkene. God jul og godt nytår.