Evt.

Mala Høy Kuko (S): 

Lokaludvalget i Tasiilaq er indkaldt til høring omhandlende oprydning af Ikkatseq, hvor høringsperioden kun er på 14 dage og alt materiale er kun på engelsk. Herudover var oplysningerne herom mangelfulde.

Rolf Pike (S): 

Der mangler daginstitutionspladser i ittoqqortoormiit.