Evt.

Peter Davidsen (S): Der er problemer med ipadsne, for dem, som kommer udenbys.