Evt.

Taksigelser:

Rasmine Geisler (IA): tak til samarbejdspartere, administrationen m.fl. God jul og godt nytår.

Peter Davidsen (S): tak for godt samarbejde til alle. God jul og godt nytår.

Justus Hansen (D): tak for samarbejdspartere, administrationen m.fl. God jul og godt nytår. Vil bede om en ordentlig tone i samfundet, især på de sociale medier. Tak fordi i alle har taget godt imod Nadia Olsen. 

Knud Mathiassen (IA): Tasiilaq – dejligt med en masse fokus og udvalgsrejser til byen. Mange tak for forvaltningerne for Børn og Skole og Børn og Familie og alle ønskes glædelig jul og godt nytår.

BM: vigtigt med ens eget kodeks. Også vigtigt at huske, at vi er rollemodeller. Det har været et udfordrende år og jeg forsætter til følgende ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde af 17.dec. 2019.