Evt.

Henrik Rachlev (IA): Manglende læge i Paamiut.

Peter Davidsen (S): Manglende henvendelser skal videre til Kommunalbestyrelsen, dvs. der ønskes en afklaring om henvendelser.

Mala Høy Kuko (S): Rykker fra Tasiilaq om igangværende projekter.