Evt.

Justus Hansen (D):

Alkoholforbud i Tasiilaq og omegn.  Jeg vil bede alle partierne tage den op igen, og diskutere hvordan vi kommer udover et forbud. Især hvis vi skal lærer de unge ansvarlighed iforbindelse med alkohol.

Politisk klarhed over for hvordan man i fremtiden kan åbne op herfor. Og at borgerindragelse påbegyndes.