Evt.

Laura:

Grundet mange problemer med internettet i Tasiilaq – skal vi tilbage til papir versionen af dagsordenen?

Justus:

Ønsker en grundigere gennemgang af aktuelle sager