Evt.

Justus Hansen (D): Spørger ind til besvarelse af borgerhenvendelse.

Laura Taúnâjik (S): Spørger ind til udvalgets sagsområder. Der ønskes kursus indenfor sagsområderne.

Mala Høy-Kúko (A): Spørger ind til de to vige ved Tasiilaq (Attertu). Der henvises til at der sendes forespørgsel til administrationen. Der spørges til godkendte forslag til Kommunalbestyrelsen, forvaltningen oplyser at der vil laves et oplæg til udvalget til udvalgets møde i november.

Udvalgets rejse til Paamiut er sat til 22.-25. november, i den forbindelse regner man med at udvalgsmødet skal holdes i Paamiut.