Evt.

Jens Kristian Berthelsen (S):

Knyttede nogle kommentarer til borgmesterens tur til Kapisillit, og opfordrer til at der fremadrettet i det mindste skal ske en orientering til Udvalg for Økonomi og Erhverv, og opfordrer til at udvalgsmedlemmerne får mulighed for at deltage.

Han opfordrer til en grundig anlægs planlægning af de eksisterende legepladser, og ønsker ligeledes at blive orienteret om planerne.

Ane Egede Mathæussen (S): Understreger at embedsfolk ikke har ret til at blande sig i kommunalbestyrelsen, og kommenterede ligeledes på hvordan suppleanter bliver udelukket i forbindelse med tjenesterejser.

Laura Táunâjik (S): Skriftlige informationer til kommunalbestyrelsen skal ud til hele kommunalbestyrelsen.

Peter Davidsen (S):

Teltlejr opførslen burde have været behandlet i relevante udvalg. Alle informationer under Corona krisen blev leveret, og kommenterede at der ikke var givet information i forhold til teltlejren.

Knyttede en kommentar til at samtlige informationer i det mindste fremlægges Udvalg for Økonomi og Erhverv. Knyttede ligeledes en kommentar til kontrakten og udbud.